Om Mig

Karl Lindeborg (f.1955, uppväxt i Danderyd, norr om Stockholm) är en konstnär, naturpedagog, och yogalärare numera bosatt i Vallentuna. Karls stora fågelfjädrar tar avstamp i skönheten hos fåglarna för att med deras hjälp beskriva vår litenhet, sårbarhet och vårt beroende av fungerande ekosystem. Att uppsöka skönheten i olika livsformer är ett sätt att hämta kraft och bygga samhörighet med livet runt omkring oss. Att skapa en vördnad inför livsformer och olika ekosystem, där vi själva ingår. Skönhet kan vara en trampolin i arbetet med en hållbar utveckling. Detta återspeglas  också i hans texter. Att upptäcka den biologiska mångfald som finns genom konkreta naturupplevelser kan ge en djup naturkontakt och samhörighetskänsla. Naturkontakten kan användas som energikälla i motståndet mot övergrepp på människor och andra livsformer men även användas för att se de möjligheter som finns att bygga ett hållbarare samhälle. Hoten mot planetens livsformer är allvarliga och omfattande. Samtidigt bygger flera av jordens samhällen hållbarhet i olika former. Att samla människor i att bygga hållbarhet med alla möjligheter som finns just nu ger energi och skapar också förutsättningar att utveckla fler hållbara lösningar. Att arbeta med lösningar skapar också hopp.

Lindeborg är utbildad i ledarskap, ekologi, naturvård, internationell miljövård, skrivande, utomhuspedagogik, civil olydnad och har gått en tvåårig grundläggande konstutbildning i Stockholm. Sedan sex år är hans huvudfokus att skapa stora fågelfjädrar.

Utställningar

Öar i havet                        1997            Väsby Gård, Sollentuna

Kärlekens ansikten          2000            Vada församlingshem, Vallentuna

Hjärtats exempel              2002            Karby gård, Vallentuna

Galleri TU                          2005            Stockholm

Galleri TU                          2006            Stockholm

Galleri T                             2008            Stockholm

Galleri Hagman                 2011            med Nicke Helldorff, Stockholm

Fjädrar och fåglar             2012            Galleri Hagman, Stockholm

Fjädrar, fåglar och sånt   2012            med Nicke Helldorff/Ottenby Naturum, Öland

Fångad av fjädrar            2013             med Nicke Helldorff/ Naturcenter Bornholm, Danmark

Fångad av fjädrar             2015            Naturum, Värmland

Fångad av fjädrar             2016            Galleri Riddaren, Stockholm

Buren av vingar                2017            Naturrum Gotland, Vamlingbo, Gotland

Fångad av fjädrar            2018            Naturum Tåkern, Östergötland

Förberedelser för utställning på Naturcenter Bornholm, Bornholm, Danmark, 2013.