Om Mig

Karl Lindeborg (f.1955, uppväxt i Danderyd, norr om Stockholm) är en konstnär, naturpedagog, och yogalärare numera bosatt i Vallentuna. Karls stora fågelfjädrar tar avstamp i skönheten hos fåglarna för att med deras hjälp beskriva vår litenhet, sårbarhet och vårt beroende av fungerande ekosystem. Att uppsöka skönheten i olika livsformer är ett sätt att hämta kraft och bygga samhörighet med livet runt omkring oss. Att skapa en vördnad inför livsformer och olika ekosystem, där vi själva ingår. Skönhet kan vara en trampolin i arbetet med en hållbar utveckling. Detta återspeglas  också i hans texter. Att upptäcka den biologiska mångfald som finns genom konkreta naturupplevelser kan ge en djup naturkontakt och samhörighetskänsla. Naturkontakten kan användas som energikälla i motståndet mot övergrepp på människor och andra livsformer men även användas för att se de möjligheter som finns att bygga ett hållbarare samhälle. Hoten mot planetens livsformer är allvarliga och omfattande. Samtidigt bygger flera av jordens samhällen hållbarhet i olika former. Att samla människor i att bygga hållbarhet med alla möjligheter som finns just nu ger energi och skapar också förutsättningar att utveckla fler hållbara lösningar. Att arbeta med lösningar skapar också hopp.

Lindeborg är utbildad i ledarskap, ekologi, naturvård, internationell miljövård, skrivande, utomhuspedagogik, civil olydnad och har gått en tvåårig grundläggande konstutbildning i Stockholm. Sedan tio år är hans huvudfokus att skapa stora fågelfjädrar.

Utställningar

Öar i havet  1997  Väsby Gård, Sollentuna

Kärlekens ansikten          2000            Vada församlingshem, Vallentuna

Hjärtats exempel              2002            Karby gård, Vallentuna

Galleri TU                        2005            Stockholm

Galleri TU                         2006           Stockholm

Galleri T                            2008           Stockholm

Galleri Hagman                 2011           med Nicke Helldorff, Stockholm.

Fjädrar och fåglar             2012          Galleri Hagman, Stockholm.

Fjädrar, fåglar och sånt    2012          med Nicke Helldorff/Ottenby Naturum, Öland.

Stockholm Kulturnatt 2013 BotanArt Gallery, med Margareta Bååth och Bo Mossberg.

Fångad av fjädrar            2013            med Nicke Helldorff/ Naturcenter Bornholm, Danmark.

Fåglar 2015 Vaxholms konstförening, 2015.

Fångad av fjädrar             2015            Naturum, Värmland.

Buren av vingar 2015 Galleri Svea, Stockholm.

Fångad av fjädrar             2016            Galleri Riddaren, Stockholm.

Buren av vingar                2017            Naturrum Gotland, Vamlingbo, Gotland.

Buren av vingar 2017 Galleri Riddaren, Stockholm.

Fångad av fjädrar             2018            Naturum Tåkern, Östergötland .

Buren av vingar 2020 Väsby Konsthall, Upplands Väsby, med Liv Widing och Gunilla Poignant.

Vi längtar till vilda 2021 Mora kulturhus, Mora, med AnneLie Karlsson och Beth Moen.

Längtan ut 2022 Siljansnäs, Dalarna med AnneLie Karlsson.

.